Aktualności

Nowe nasadzenia w pasie drogowym drogi gminnej Smętowo Graniczne - Bobrowiec

Nowe nasadzenia w pasie drogowym drogi gminnej
Smętowo Graniczne - Bobrowiec


W dniu 27 marca dokonano nasadzeń drzew w pasie drogowym drogi gminnej Smętowo Graniczne- Bobrowiec ( dz. Nr 61, obręb Smętowo Graniczne).
Posadzono 28 sztuk drzewek gatunku Lipa drobnolistna, w miejscu gdzie kiedyś rosły drzewa uszkodzone przez trąbę powietrzną.
Mamy nadzieję, że mieszkańcy uszanują nasze działania i stworzą przyrodzie warunki do rozwoju.