Aktualności

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne

Gmina Smętowo Graniczne informuje, że zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii.
czytaj więcej

Informacja z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

czytaj więcej
Otrzymane dofinansowania

Otrzymane dofinansowania

Sprawdź na co Gmina Smętowo Graniczne otrzymała dofinansowania w ostatnim czasie.
czytaj więcej

Rczecznik Praw Pacjenta przypomina

Kampania społeczna.
czytaj więcej

Zawiadomienie

Od 14 listopada do 2 grudnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd. zostanie wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i  budynków obrębów Frąca, Kamionka, Lalkowy i Rynkówka.
czytaj więcej