Aktualności Rady Gminy

Skład osobowy komisji Rady Gminy Smętowo Graniczne

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI RADY GMINY SMĘTOWO GRANICZNE

Komisja Rewizyjna Iwona Świderska – Przewodnicząca Komisji 
Piotr Gajewski – Wiceprzewodniczący Komisji 
Tomasz Landowski – członek
Danuta Chyła – członek
Grzegorz Błażek – członek
Komisja Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego
Piotr Gajewski – Przewodniczący Komisji
Przemysław Wełnowski – Wiceprzewodniczący Komisji 
Iwona Świderska – członek
Alicja Glinkowska – członek
Bożena Mirota – członek
Tadeusz Wojtaś – członek
Komisja Zdrowia,
Spraw Socjalnych
i Opieki Społecznej
Jarosław Krzyżanowski– Przewodniczący Komisji
Alicja Glinkowska – Wiceprzewodnicząca Komisji
Renata Kujawska – członek
Danuta Chyła – członek
Stanisław Labon – członek 
Komisja Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
Barbara Szczygieł – Przewodnicząca Komisji
Renata Kujawska – Wiceprzewodnicząca Komisji
Tadeusz Wojtaś – członek
Przemysław Wełnowski – członek
Stanisław Labon – członek
Komisja Oświaty, Kultury
i Porządku Publicznego 
Tomasz Landowski – Przewodniczący Komisji
Barbara Szczygieł – Wiceprzewodnicząca Komisji
Jarosław Krzyżanowski – członek
Grzegorz Błażek – członek
Bożena Mirota – członek