Skład Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy: PIONTEK Beata

Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy: GEŁDON Dariusz

LABON Stanisław Jerzy

MIROTA Bożena Felicja

LANDOWSKI Tomasz

ŚWIDERSKA Iwona Maria

BŁAŻEK Grzegorz

WOLSKA Katarzyna

KUJAWSKA Renata Anna

WEŁNOWSKI Przemysław Zbigniew

GLINKOWSKA Alicja

SZCZYGIEŁ Barbara

KRZYŻANOWSKI Jarosław Maciej

GAJEWSKI Piotr Mieczysław

CHYŁA Danuta

Przewodniczącą Rady Gminy została wybrana radna Beata Piontek. Wyboru dokonano na sesji Rady Gminy, która odbyła się dnia 1 grudnia 2014r, co potwierdza uchwała nr I/2/2014 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 1 grudnia 2014r w sprawie wyboru przewodniczącej Rady Gminy.