Ogólne

Sołtys: Wioleta Chmura

Rada Sołecka:


Górski Leszek
Matysek Emilia
Jedwabnik Sławomir
Loryńska Magdalena

Dane Ogólne:
Liczba stałych mieszkańców: 194