Aktualności

Mikołajki 2016

Mikołajki 2016

Dnia 10 grudnia 2016r. Mikołaj odwiedził najmłodszych mieszkańców sołectwa Kamionka.
Przybyłych gości przywitał sołtys Pan Grzegorz Błażek. Wizytę Mikołaja poprzedziły liczne konkursy, gry i zabawy oraz warsztaty plastyczne. W radosnej atmosferze przywitaliśmy naszego gościa, który obdarował wszystkie dzieci prezentami.

Organizatorem spotkania była Rada Sołecka, która zafundowała dzieciom paczki i słodki poczęstunek oraz Świetlica Wiejska w Kamionce.


Opracowała
Izabela Muszyńska