Aktualności

28.11.2015

Andrzejkowa Zabawa Integracyjna

Sołectwo Kopytkowo organizuje Andrzejkową Zabawę Integracyjną dla mieszkańćów Gminy Smętowo Graniczne.
Spotkanie przy muzyce odbędzie się 28.11.2015r. o godz. 19:00 w Wiejskim Centrum Edukacyjno - Historycznym we Frący.

Szczegółowych informacji udziela Sołtys wsi Kopytkowa Pani Iwona Świderska.