Ogólne

Sołtys:
Mieczysław Chmura


Rada Sołecka:

Klimek Marian
Zieliński Jerzy
Nowicki Andrzej
Kosieniak Janusz

Dane Ogólne:

Liczba stałych mieszkańców: 150