Sprzedaż nieruchomości prywatnych

Ogłoszenie o sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości rolnej