Łowiectwo

Funkcjonowanie obwodów łowieckich reguluje ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie:

- art. 23 ust. 1. ustawy ” Obwód łowiecki stanowi obszar gruntów o ciagłej powierzchni, zamkniętej jego granicami, nie miejszy niż trzy tysiące hektarów, na którego obszarze istnieją warunki do prowadzenia łowiectwa”

i art.27 ust. 1 ” podziału na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów dokonuje w obrębie województwa właściwy sejmik województwa, w drodze uchwały”.

Podział Województwa pomorskiego na okręgi łowieckie reguluje uchwała nr 380/XIX/12 Sejmiku Województwa pomorskiego dnia 28 maja 2012r. w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie.

Dzierżawy obwodów łowieckich kołom łowieckim Polskiego Związku łowieckiego dokonuje:

1. Dla obwodów polnych, Starosta Starogardzki.
2. Dla obwodów leśnych regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Gdańsku na podstawie  przepisów art. 29 ustawy z dnia 28 września 1991 r. Prawo łowieckie.


OBWODY I KOŁA ŁOWIECKIE Z PRZYNALEŻNYMI MIEJSCOWOŚCIAMI Z TERENU GMINUObwody i koła łowieckie z przynależnymi miejscowościami z terenu gminy
 

Nazwa               obwodu,- rodzaj
- numer (aktualny
od 01.02.2013 / d-dawny do 31.03.2013 r)
- powierzchnia
- nazwa koła łowieckiego
- adres
Opis obwodu łowieckiego

Przynależność miejscowości

do obwodu łowieckiego

FrącaPolny,
298/d.142
5514
Koło łowieckie „ Łoś”
Ul. Wojska Polskiego 19A/10
83-200 Skórcz
Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości Kopytkowa drogą do torów kolejowych w miejscowości Smetowo Graniczne,  skąd torem kolejowym do przecięcia z granicą  powiatu starogardzkiego, a następnie ta granicą  do drogi Przewodnik – Leśna Jania i drogą  tą przez miejscowości Jaszczurek, Lesna Jania dobiega do miejscowości Kopytkowo. Frąca, Rynkówka, Kamionka, Lalkowy, Smetówko, południowa część wsi Kopytkowo, południowa część wsi Leśna Jania
BobrowiecPolny
281/d.139
3909
Wojskowe Koło Łowieckie nr. 286 „ Sokół” przy JW1300
Skr. poczt.28 83-004 Pruszcz Gdański
Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości Barłożno drogą przez miejscowości Lipia Góra do torów kolejowych w miejscowości Majewo i torem tym do drogi przez miejscowość Kopytkowo, Leśna Jania, Stara Jania i Mirotki do miejscowości Barłożno Bobrowiec, Kościelna Jania, zachodnia część wsi Smętowo Graniczne, północna część wsi Kopytkowo, wschodnia część wsi Stara Jania, północno-wschodnia część wsi Leśna Jania
RakowiecPolny
280/d.140
3886
Koło łowieckie „ Knieja”Tczew
Ul. Nieborowska 14A/3 80-034 Gdańsk
Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości Majewo drogą do miejscowości Bielsk, skąd drogą przez miejscowości Gaj, Jeleń, Rakowiec i Kolonię Ostrowicką biegnie do skrzyżowania z drogą Ostrowite – Półwieś i drogą tą przez miejscowość Ostrowite do przejazdu kolejowego w miejscowości Lalkowy i dalej torem kolejowym Tczew – Bydgoszcz dobiega do miejscowości Majewo. Smarzewo, Luchowo, wschodnia część wsi Smętowo Graniczne
Drewniaczki- MarkocinLeśny
262/d.143
13933
Ośrodek Hodowli zwierząt, Lasów Państwowych,
Nadleśnictwo Lubichowo
Ul. Leśna 12 83-240 Lubichowo
Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości Skórcz drogą przez miejscowości Mirotki, Stara Jania i Leśna Jania do miejscowości Jaszczurek. dalej drogą województwa przez miejscowości Osiek, Karszanek do drogi Skórcz- Skórzenno i dalej drogą powiatową przez ,miejscowości: Wierzbiny, Skórzenno i Skrzynia do odpływu z Jeziora Słone i odpływem tym biegnie do rzeki Wdy, skąd środkiem tej rzeki przebiega w kierunku północnym prze miejscowości Smoliki, Wdecki Młyn, Wda i Młynki do drogi Osowo Leśne- Lubichowo i drogą tą przez miejscowości Lubichowo do torów kolejowych Skórcz- Lubichowo, skąd torem tym dobiega do miejscowości Skórcz. Zachodnia część wsi Stara Jania, północno- zachodnia część wsi Leśna Jania
Nowe dane adresowe Koła Łowieckiego Knieja
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego
Informacja nt. przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu
Informacja w sprawie zmiany postępowania w zakresie szacowania szkod łowieckich i ich rozliczania
Informacja Nadleśnictwa Lubichowo