Podatki i opłaty lokalne

Wysokość podatków i opłat lokalnych ustanowiona na rok 2016.