Rolnictwo

Informacja dotycząca maku i konopi włóknistych
Zagrożenie ASF
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Trwa składanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego
Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry
Procedura szacowania szkód wyrządzonych przez bobry