Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne- zadania wykonuje Urząd Gminy


Podstawy prawne

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Uchwała Nr XXVIII/152/05 Rady Gminy w Smętowie Granicznym z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Smętowo Graniczne.
Uchwała Nr XVII/139/2012 Rady Gminy w Smętowie Granicznym z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Referat Gospodarki Komunalnej – komórka organizacyjna Urzędu wykonująca obowiązki w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków:

Podinspektor Sławomir Głąb
utrzymanie systemu wodno – kanalizacyjnego
tel. (58) 56-19-033
email: dkwoda@smetowograniczne.pl

Referent Małgorzata Droszkowska
rozliczenie opłat za wodę i ścieki
tel.(58) 56-19-033
email: dkwoda@smetowograniczne.pl
Orzeczenie o jakości wody - 16.08.2017r.
Orzeczenie o jakości wody Leśna Jania/Smętowo Gr. - 09.06.2017
Orzeczenie o jakości wody Smętowo Graniczne - 01.2017
Orzeczenie o jakości wody Leśna Jania - 01.2017