Inwestycje 2015

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bobrowiec

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bobrowiec

W miesiącu październiku zakończono modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bobrowiec – wykonanie nawierzchni drogi poprzez ułożenie płyt drogowych Yomb na odcinku 600mb i szerokości 3,5m.
Gmina na realizację zadania pozyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w wysokości 71 000,00zł, całkowita wartość zadania wyniosła 173.430,00zł.