Inwestycje 2015

„Budowa kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Kopytkowie

„Budowa kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Kopytkowie

W ramach zadania został wybudowany kolektor tłoczny ścieków oczyszczonych o długości około 3 910,5 mb z oczyszczalni ścieków w Kopytkowie zlokalizowanej na działce nr 77, obręb Kopytkowo, gmina Smętowo Graniczne, wraz z przepompownią na terenie oczyszczalni oraz wylotem ścieków oczyszczonych do cieku wodnego.
czytaj więcej

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Starej Jani

czytaj więcej