Inwestycje 2016

„Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 245002G w miejscowości Lalkowy, gmina Smętowo Graniczne”

„Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 245002G w miejscowości Lalkowy, gmina Smętowo Graniczne”

„Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 245002G w miejscowości Lalkowy, gmina Smętowo Graniczne”


W dniu 2 listopada 2016r. została zakończona realizacja zadania modernizacji drogi gminnej polegającej na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm warstwa wiążąca i grubości 3 cm warstwa ścieralna na odcinku 180 mb.
Wykonawcą robót była firma Transport, Usługi, Handel, Skład opału, Mat. Budowlane, Skup Złomu Tadeusz Decka z Morzeszczyna, który w ramach przetargu nieograniczonego przedstawił najkorzystniejszą ofertę na realizację przedmiotowego zadania.

Wartość całkowita robót wyniosła 68 021,48 zł