Inwestycje 2016

„Remont chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kopytkowo”

„Remont chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kopytkowo”

„Remont chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kopytkowo”


W dniu 15 listopada 2016r. została zakończona realizacja zadania polegająca na remoncie istniejącego chodnika poprzez wymianę płyt betonowych na kostkę brukową betonową wraz z montażem 7 latarń oświetleniowych parkowych przy drodze gminnej w miejscowości Kopytkowo.  
Wykonawcą robót był Zakład Usługowo Brukarsko Ogólnobudowlany z Lipinek, który w ramach zapytania ofertowego przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

Wartość całkowita robót wyniosła 49.074,15 zł