Inwestycje 2017

„Przebudowa Dróg Gminnych.

„Przebudowa Dróg Gminnych."

W miesiącu październiku zakończyły się prace związane z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w ramach zadania pn.: „Przebudowa Dróg Gminnych. Prace wykonywała firma Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek z Borzechowa. Zadanie podzielone było na trzy części:


1. Przebudowa drogi gminnej nr 245033G w miejscowości Smętówko
W ramach zadania wykonano modernizację nawierzchni drogi płytami Yumbo na odcinku 500 mb o szerokości 3,5m oraz utwardzenie pobocza kruszywem łamanym obustronnie na szerokości 0,5 m. Koszt zadania wynosi 176 041,02 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej ul. Sadowa w miejscowości Smętowo Graniczne.
W ramach zadania wykonano modernizację nawierzchni drogi płytami Yumbo na odcinku 104 mb o szerokości 3 m oraz utwardzenie pobocza kruszywem łamanym obustronnie na szerokości 0,5 m. Koszt zadania wynosi 37 530,67 zł.


3. Przebudowa drogi gminnej ul. Zielona w miejscowości Smętowo Graniczne.
W ramach zadania wykonano modernizację nawierzchni drogi płytami Yuombo o szerokości 3,5m oraz chodnika o szerokości 1,5 m wraz z wjazdami. W celu odprowadzenia wód powierzchniowych zostanie wybudowana studnia chłonna.
Koszt zadania wynosi 102 538,79 zł.