Inwestycje 2018

Przebudowa drogi gminnej nr 245015G w miejscowości Kopytkowo

Przebudowa drogi gminnej nr 245015G w miejscowości Kopytkowo

•Budowa ciągu pieszo jezdnego o długości 150 mbi szerokości 3 m utwardzonego kostką betonową oraz chodnika o szerokości 1,5 m
•Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej o długości 19,5 m wraz z wpustami deszczowymi i studzienką

 
Łączna wartość zadania: 154 999,15 zł