Inwestycje 2018

Wymiana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Leśna Jania

•Przyłącza kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 439,5 mb
•Montaż rur teleskopowych z uszczelką DN 425 kpl7 szt
•Montaż rur teleskopowych z uszczelką DN 315 kpl9 szt

Łączna wartość zadania : 78 560,00 zł
Termin wykonania do dnia 15 października 2018r.