Remonty 2015

Remonty I Półrocze 2015

W pierwszym półroczu 2015 przeprowadzono m.in. remont:
• odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Luchowo - 100mb,
• odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Smętówko 30mb oraz w miejscowości Lalkowy 10mb.
Wymieniono odcinek melioracyjnego wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Leśna Jania oraz dokonano zakupu tabliczek kierunkowych wskazujących numery posesji, do których prowadzi droga gminna.
Na przełomie września - października 2015r. będzie realizowana inwestycja związana z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bobrowiec – wykonanie nawierzchni drogi poprzez ułożenie płyt drogowych betonowych YOMB na długości 600mb i szerokości 3,5 m. Na realizację zadania została pozyskana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 71 000,00 zł.
Dnia 17 lipca 2015r. zwarta została umowa na „Modernizację dróg i chodnika na terenie gminy Smętowo Graniczne”. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację o następującym zakresie robót:
• remont drogi z płyt YOMB w Leśnej Jani, działka nr 259.
• remont drogi z płyt YOMB w Leśnej Jani, działka nr 93.
• remont drogi z płyt YOMB, Smętowo Graniczne ul. Osiedle Przylesie.
• remont chodnika –wymiana nawierzchni na kostkę brukową betonową w Kopytkowie.
Kwota brutto : 54120,00 zł.
Termin wykonania ; do 18.08.2015r.
Zimowe utrzymanie dróg – 14.655,60zł
Zakup kruszywa - 20979,62zł,
Równanie i zagęszczanie dróg – 11.610,00zł
Zakupiono i rozdysponowano 500 ton kruszywa:
Ul. Polna – 50 ton
Smętówko – droga do P.Lipskich, Kloskowskich – 100 ton
Smętówko – dr do P. Lissakowskich – 25 ton
Smętówko – dr do P. Zabiciel – 25 ton
Smarzewo – dr kierunek Luchowo (Lizak) – 50 ton
Smarzewo – dr kierunek Dębowo(Chyła) – 25 ton
Smarzewo – koło przystanku – 50 ton
Rynkówka – dr kierunek Lisówko – 100 ton
Kopytkowo Wybudowania – Kufta , Graban – 75 ton

Remont cząstkowy ul. Wybudowania – 2.541,67zł
Remont przepustu na drodze gminnej w Luchowie – 17.866,02zł
Zakup kosiarki do koszenia poboczy – 18.081,00zł
Remont ul. Spacerowej – 62.429,88zł
Znaków słupków i tabliczek kierunkowych do posesji – 15.503,66zł
Na bieżąco są łatane ubytki w drogach asfaltowych.
W czasie wiosenno letnim koszone są pobocza i place gminne.
W dniu 15 maja 2015r. odbyła się kontrola z Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowanej inwestycji pn. „Budowa Wiejskiego Centrum Historyczno – Edukacyjnego w miejscowości Frąca wraz z rewitalizacją zabytkowego parku, infrastrukturą techniczną, małą architekturą, zielenią towarzyszącą, dojściami i dojazdami, parkingiem”. W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień co do wykonanego zadania inwestycyjnego. Kwota dofinansowania wyniosła 500 000,00 zł zgodnie z zawartą umową.