Co nowego

Ogłoszenie GOKSiR
05.10.2015

Ogłoszenie GOKSiR

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym przystępuje do opracowania kalendarza imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na rok 2016.
Do jego współtworzenia zapraszamy wszystkie instytucje, szkoły, organizacje pozarządowe i sołectwa. Prosimy o przesłanie propozycji imprez, jakie planujecie Państwo zorganizować w 2016 roku w układzie: data, nazwa imprezy, miejsce i pełna nazwa organizatora. Termin nadsyłania informacji do dnia 30 listopada 2015 r.

Propozycje prosimy przesyłać na adres: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji, ul. Sportowa 7,83-230 Smętowo Graniczne lub e-mailowo na adres: kultura@goksirsmetowo.pl.