Co nowego

Zakończenie Międzygminnego Konkursu Plastycznego

Zakończenie Międzygminnego Konkursu Plastycznego

Relacja PSP w Kamiocne


Sprawozdanie
z Międzygminnego Konkursu Plastycznego
pt. „Mój Przyjaciel – Anioł”
/Kamionka 26.01.2016 r./

 
 
             Dnia 26 stycznia 2016 r. nastąpiło rozstrzygnięcie Międzygminnego Konkursu Plastycznego pt. „Mój Przyjaciel – Anioł” pod honorowym patronatem Pani Anity Galant Wójta Gminy Smętowo Graniczne, zorganizowanego przez Publiczną Szkolę Podstawową w Kamionce.Koordynatorem konkursu była pani Urszula Drost.
        W Konkursie wzięli udział uczniowie następujących placówek z: Zespołu Szkół Publicznych w Bobowie,  Publicznej Szkoły Podstawowej z Trylu,  Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopytkowie, Zespołu Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamionce, Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej w Smętowie Granicznym
i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lalkowych.
 Łącznie napłynęło 98 prac. Jury miało nie lada problem, by z tak wielkiej ilości aniołów wybrać te najciekawsze, najoryginalniejsze i w miarę samodzielnie wykonane prace.
        Jury w składzie:
 Przewodnicząca – Pani dyrektor Jolanta Kaszubowska,
 członkowie: Paulina Buklewska, Urszula Drost, Regina Kotłowska,
wyróżniło następujące prace w poszczególnych kategoriach:
 
LISTA WYRÓŻNIONYCH
kategoria kl. 0-III
 
I miejsce :       Mateusz Figura     - ZSP Bobowo
                        Oliwia Partyka      - PSP Kamionka
 
II miejsce:       Nadia Rembilas     - PSP Kamionka
                        Julia Dunajska       - ZSP Bobowo
 
III miejsce:     Maria Śliwa            - PSP Kamionka
                       Antonina Urban      - PSP Kamionka
 
Wyróżnienia:  Paweł Sikorski         - PSP Tryl
                        Paweł Spychalski     - PSP Kopytkowo
                        Maksymilian Kochmański – PSP Kamionka
                        Zofia Piontek          - PSP Kamionka
                        Dawid Scherff         - PSP Kamionka
                        Maria Misiorny       - PSP Kamionka  
 
Kategoria kl. IV-VI
 
I miejsce :     Daniel Jakóbiak           - PSP Kamionka
                     Natalia Zielonka           - ZKiW Smętowo Graniczne
 
II miejsce:    Kornelia Muszyńska     - ZKiW Smętowo Graniczne
                     Zuzanna Świderska       - ZKiW Smętowo Graniczne
 
III miejsce:   Paweł Głąb                    - PSP Kamionka
                     Marta Banasik                - PSP Tryl
                     Anna Maciejko               - PSP Tryl
                     Oliwia Śliwa                   - PSP Kamionka
 
Wyróżnienia: Wiktoria Śliwa                  - PSP Kamionka
                      Amelia Wiśniewska           - ZKiW Smętowo Graniczne
                      Zuzanna Scherff                 - PSP Kamionka
                      Aleksander Rozwadowski  - PSP Kamionka
                      Paulina Lipska                    - PSP Kamionka
                      Mateusz Żurawski              - PSP Kamionka
    
Kategoria: starsi:              
 
I miejsce:   Natalia  Kaszuba                  - ZSGŻ  Smętowo Graniczne
II miejsce:  Dagmara Dunajska              - WTZ Lalkowy
III miejsce: Dominika Boldt                   - ZKiW Smętowo Graniczne
                   Jagoda Dziedzińska             - ZKiW Smętowo Graniczne
           
Wyróżnieni otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez Organizatorów.Wszystkim uczestnikom jak i ich opiekunom dziękujemy za udział w Konkursie, a zwycięzcom z serca GRATULUJEMY!!!

 Serdecznie dziękujemy Pani Wójt Anicie Galant za wspieranie działań rozwijających uzdolnienia uczniów
i objęcie honorowym patronatem Konkursu
.
.