Poziomy odzysku i recyklingu

Poziomy odzysku i recyklingu w 2012r

Urząd Gminy w Smętowie Granicznym przedstawia osiągnięte w 2012 r. poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania
 
  Wyniki osiągnięte przez Gminę Smętowo Graniczne Wymogi Ministerstwa Środowiska
 
  2012 2012 2013 2014 2015
1. OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA                   59,4%  
 
  
<75%
 
 
<50%
 
 
<50%
 
 
<50%
       
2. OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNLANYCH : PAPIERU, METALI], TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA
12,6%
 
 
 
>10%
 
 
 
>12%
 
 
 
>14%
 
 
 
>16%
       
3. OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH
0%
 
30%
   
 
 
36%
  
 
 
38%
  
 
 
40%