Aktualności

Protokół z posiedzenia Zespołu o Charakterze Doradczym i Inicjatywnym

czytaj więcej

Konferencja zamykająca program Obywatele dla Demokracji, finansowany z Funduszy EOG

Do udziału w konferencji zaprasza się przedstawicieli sektora pozarządowego.
czytaj więcej

Zarządzenie nr 15/2017

W sprawie powołania wspólnego zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym
czytaj więcej
Coroczne spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Coroczne spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Relacja ze spotkania.
czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowych 2017

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowych 2017

NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH PRZY ROZPATRYWANIU
OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH OTWARTYCH
KONKURSÓW OFERT NA PODSTAWIE „PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWODY
POMORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI
WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2017”
czytaj więcej