Gazeta Gminna

MAGAZYN INFORMACYJNO - PUBLICYSTYCZNY
Dwumiesięcznik
Wydawca: Gmina Smętowo Graniczne
Funkcja Red. Nacz.: Wójt Gminy Anita Galant

Skład i łamanie tekstu, druk : TPSdruk
Nakład: 1000 egz.

Kontakt redakcji:
ul. Dworcowa 10, 83 - 230 Smętowo Graniczne, pok. nr. 09
tel.: (58) 56 19 033, e-mail: ug@smetowograniczne.pl

Działy tematyczne:

WYDARZENIA
INWESTYCJE I REMONTY
Z KALENDARZA WÓJTA
PROSTO Z URZĘDU
Z ŻYCIA GMINY
TEMAT SPOŁECZNY
TEMAT Z OKŁADKI
KULTURA I SPORT
ROZMAITOŚCI
Wydanie XVII Numer 3(16)
Wydanie XVI Numer 2 (15)
Wydanie XV Numer 1(14)
Wydanie XIII Numer 5(12)
Wydanie XII Numer 4(11)
Wydanie XI Numer 3(10)
Wydanie X Numer 2(9)
Wydanie IX Numer 1 (8)
Wydanie VIII Nr 6 (7)
Wydanie VII Nr 5(6)
Wydanie VI Nr 4 (5)