Na bieżąco

Gadżety - informacja

Gadżety - informacja

Gadżety promocyjne opracowane zostały na potrzeby związane z działalnością promocyjną Gminy Smętowo Graniczne, a także na potrzeby jednostek organizacyjnych.

Dodatkowo z wnioskiem o udostępnienie gadżetów promocyjnych mogą występować podmioty współorganizujące przedsięwzięcia przy udziale gminy lub mające patronat Wójta Gminy Smętowo Graniczne.

Wniosek należy kierować do Wójta Smętowa Granicznego (ul. Dworcowa 10, 83 -230 Smętowo Graniczne)

Urząd Gminy nie prowadzi wysyłki gadżetów promocyjnych. W związku z powyższym wszelkie wnioski zawierające prośbę o przesłanie gadżetów promocyjnych nie będą rozpatrywane. Urząd Gminy nie prowadzi sprzedaży gadżetów.