Referat finansowy

Małgorzata Czarnecka

Małgorzata Czarnecka

Katarzyna Makowska  

Justyna Kinder

Kamilla Markowska

Honorata Dymerska

Emilia Mazur

Do zadań Referatu  Spraw Finansowych należy:
  • Prowadzenie spraw finansowo- budżetowych
  • Prowadzenie rachunkowości,
  • Ewidencja i inwentaryzacja środków trwałych,
  • Podatki, opłaty i należności cywilno – prawne,
  • Nadzór nad wydatkami środków finansowych.