Urząd Stanu Cywilnego i Stanowisko Spraw Obywatels

Jolanta Czarnowska

Honorata Dymerska

Do zadań Stanowiska Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego należą:
  • Rejestrację urodzeń, zgonów i ślubów w aktach stanu cywilnego,
  • Ewidencję ludności,
  • Wydawanie dowodów osobistych,
  • Prowadzenie rejestracji dla celów obronności państwa.