WFOŚiGW w Gdańsku

Informacja o dofinansowaniu

Informacja o dofinansowaniu

Gmina Smętowo Graniczne w 2016 r.
uzyskała dotację na zadanie pn.:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smętowo Graniczne - edycja 2016”
Koszt kwalifikowany WFOŚ w Gdańsku - 5691,00 zł.
Dotacja wyniosła 4830,00 zł. Program Priorytetowy NFOŚiGW pn. ”Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”
Celem zadania było zebranie, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych zdjętych przed 2016 r. i złożonych na pryzmie w sześciu gospodarstwach domowych z terenu gminy Smętowo Graniczne.
Ogółem zutylizowano 16,26 Mg azbestu.