WFOŚiGW w Gdańsku

Informacja o pożyczce

Informacja o pożyczce

Gmina Smętowo Graniczne w 2017r. otrzymała pożyczkę na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Smętowie Granicznym – Centrum”. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 2 782 781,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w formie pożyczki w kwocie 300 000,00 zł.
Budowana sieć kanalizacji sanitarnej istotnie zwiększy skanalizowanie miejscowości Smętowo Graniczne. W ramach inwestycji do sieci podłączonych zostanie 101 gospodarstw domowych oraz zostaną odtworzone drogi. Całość pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska jak i estetykę wsi.

https://wfos.gdansk.pl