WFOŚiGW w Gdańsku

Informacja o zadaniach z zakresu usuwania  wyrobów zawierających azbest

Informacja o zadaniach z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest

Informacja o zadaniach z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest
zrealizowanych przez Gminę Smętowo Graniczne w latach ubiegłych
2012 - 2017


Całkowity koszt zrealizowanych zadań - 55.552,48 zł.
Kwota uzyskanego dofinansowania w WFOŚiGW w Gdańsku - 49.038,00 zł.
Kwota uzyskanego dofinansowania z innych źródeł ( wkład własny)
Wkład własny mieszkańców – 4.631,09 zł.
Budżet Gminy – 1.883,39 zł.
Całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwianiu ( Mg) z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku - 105,019 Mg
Okres realizacji - 2012-2017
W roku 2012 otrzymano dotację na usunięcie wyrobów zawierających azbest powstałych w klęski żywiołowej, która nawiedziła naszą Gminę w dniu 14 lipca 2012 r. z WFOŚ i GW w Gdańsku w kwocie 29.548,00 zł. Razem usunięto 34,2 Mg. Całkowity koszt zadania 29.548,80 zł.
W roku 2013 otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW pn. ”Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w kwocie - 2990,00 zł. Koszt kwalifikowany zadania 2.996,00 zł. Razem usunięto 8,51 Mg odpadów azbestowych. Całkowity koszt zadania 4.510,25 zł.
W roku 2014 otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW pn. ”Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w kwocie - 3.190,00 zł. Koszt kwalifikowany zadania 3.289,00 zł. Razem usunięto 8,223 Mg odpadów azbestowych. Całkowity koszt zadania 3.552,34 zł.
W roku 2015 otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW pn. ”Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w kwocie - 3.180,00 zł. Koszt kwalifikowany zadania 3.750,00 zł. Razem usunięto 15,381 Mg odpadów azbestowych. Całkowity koszt zadania 4.614,30 zł.
W roku 2016 otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW pn. ”Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM- Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w kwocie - 4.830,00 zł. Koszt kwalifikowany zadania 5.691,00 zł. Razem usunięto 16,26 Mg odpadów azbestowych.
W roku 2017 otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego pn.: „SYSTEM- Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w kwocie – 5.300,00 zł. Koszt kwalifikowany zadania 7.070,00 zł. Razem usunięto 22,445 Mg odpadów azbestowych.