Współpraca

Związek Gmin Pomorskich

Związek Gmin Pomorskich

Związek Gmin Pomorskich zrzesza gminy wiejskie, miejsko – wiejskie i miejskie w obrębie województwa pomorskiego. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy 10 przedstawicieli samorządów gminnych, w 1992 roku, jako efekt zapotrzebowania na wspólne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego.

Nadrzędnymi założeniami realizowanymi w ramach statusu przyjętego przez ZGP jest reprezentowanie i obrona wspólnych interesów zrzeszonych gmin oraz wspieranie idei samorządu terytorialnego.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: http://ww.zgp.com.pl/portal/?cat=6