Wykaz przedsiębiorstw posiadacyjących pozwolenie

Wykaz przedsiębiorstw posiadających pozwolenie Wójta na odbiór i transport do oczyszczalni ścieków nieczystości ciekłych na terenie Gminy Smętowo Graniczne:

1. Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. adres: Plac św. Rocha 5, 86-170 Nowe, tel.52 333 88 10
2. Usługi Hydrauliczne Wywóz Odpadów Komunalnych Usługi Transportowe Konrad Laboń,
adres: Kopytkowo 39C/4 83-230 Smętowo Graniczne, tel. 600-234-336