Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami
Referat Gospodarki Komunalnej- komórka organizacyjna 

Małgorzata Droszkowska

tel: (58)56-19-033
email: dkodpady@smetowograniczne.pl

Związek Gmin Wierzyca – jednostka wykonująca zadania gminy z zakresu odbioru odpadów.

Adres:
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18
83-200 Starogard Gdański
tel. (58) 562-19-97
 email: sekretariat@zgwierzyca.pl
www: Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie www.zgwierzyca.pl


Firma zajmująca się odbiorem odpadów na podstawie umowy ze Związkiem Gmin Wierzyca:

Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych „PUS”
Spółka z o.o.


ul. Wiślana 2
82-500 Kwidzyn
NIP: 581 000 43 05

biuro@pus-kwidzyn.pl
+48 55 279 24 01
+48 55 279 34 58

fax +48 55 261 97 40

Podstawy prawne:

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454, z zm.)
  2. Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r., Nr 152, poz. 897)
  3. Ustawa z dnia 25 stycznia 2013r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r., poz. 228)
  4. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U.2015 poz.87) 
  5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r.poz.992, ze zm.)
  6. Uchwała Nr XVII/131/2012 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smętowo Graniczne.
  7. Uchwała XIII/105/2012 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia związku gmin pod nazwą ”Związek Gmin Wierzyca”
  8. Uchwała XVI/127/2012 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 19 września 2012 r. w sprawie przyjęcia statusu związku pod nazwą ”Związek Gmin Wierzyca”, ogłoszony obwieszczeniem Wojewody pomorskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia statutu Związku Gmin Wierzyca (dz. Urz. Woj. Pom. z 22 11 2012r., poz. 3762)
  9. Uchwała II/14/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca w zakresie odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 04.03.2019 r., poz.1066)