Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Gmina Smętowo Graniczne – Informacje podstawowe

I. Gmina Smętowo Graniczne jest:

1) wspólnotą samorządową, tworzącą jednostkę samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 15 ust. 2 i 16 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej i art. 1 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,

2) osobą prawną w rozumieniu działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym.

II. Nazwa gminy Smętowo Graniczne, pochodzi od nazwy miejscowości Smętowo Graniczne, która w postaci dwuczłonowej, została ustalona Zarządzeniem nr 129 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 1953r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach olsztyńskim, gdańskim i bydgoskim (M.P. z dnia 14. 10. 1953r, Nr A-92. poz. 1240, weszło w życie dnia 14 października 1953r.)

1. Powierzchnia gminy wynosi 86 km2,8601 ha.,
2. Ludność według stanu na 17.11.2022r. wynosiła 5020 mieszkańców.
3. Ilość miejscowości: 16
4.Ilość jednostek pomocniczych (sołectw): 12
5. Dane  ewidencyjne:

Regon Urzędu – 000 547 158
Regon Gminy – 191675669
NIP Urzędu Gminy – 592 22 61 639
NIP Gminy – 592 10 03 823
Nr ewidencyjny TERC – 2213112
Nr identyfikacyjny producenta – 062502622
Adres Urzędu: ul. Dworcowa 10, Smętowo Graniczne
Poczta: 83-230 Smętowo Graniczne
Tel.: 58 56 19 033 / 58 56 19 586
Fax: 58 56 19 520
Poczta elektroniczna: ug@smetowograniczne.pl
Adres internetowy: www.smetowograniczne.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: bip.smetowograniczne.pl

III.  Podporządkowanie gminy do powiatu i województwa

1) Podporządkowanie Gminy Smętowo Graniczne Powiatowi Starogardzkiemu reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. 1998r. Nr 103, poz. 652):
        – Załącznik, „Część XI – „Województwo Pomorskie, Poz. 13 – Powiat starogardzki z siedzibą władz w Starogardzie, obejmujący: pkt 2 – gminy: (…) Smętowo Graniczne (…)”.

2) Podporządkowanie Gminy Smętowo Graniczne Województwu Pomorskiemu reguluje ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U.1998r. Nr 96, poz.603),
        – Załącznik „Wykaz gmin wchodzących w skład województw, ust. 11 – Województwo Pomorskie, pkt. 92 – Smętowo Graniczne”.