Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Referat Organizacyjny

Aleksandra Sierocka

Sekretariat

Marta Świderska

Sekretariat

Monika Brzeska

Stanowisko ds. kadr i obsługi Rady Gminy

Marta Bronk – Szambowska

Inspektor ds. promocji gminy

Magdalena Chyła

Pomoc administracyjna

Małgorzata Manuszewska

Woźna – sprzątaczka


Do zadań Referatu Organizacyjnego należą:

 • realizacja spraw pracowniczych pracowników Urzędu,
 • zapewnienie dostępu do informacji publicznej,
 • zapewnienie funkcjonowania archiwum Urzędu,
 • obsługa organów Gminy,
 • organizacja wyborów i referendów.
 • nadzór nad funkcjonowaniem strony internetowej Urzędu oraz poczty internetowej.
 • prowadzenie i bieżące aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej,
 • składanie, na wezwanie sądu, urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych,
 • wywieszanie ogłoszenia o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,
 • obsługa centrali telefonicznej,
 • realizacja obiegu korespondencji zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej obowiązującej dla urzędów gmin i niniejszego Regulaminu,
 • zaopatrzenie Urzędu, pieczęci , w tym prowadzenie ewidencji pieczęci,
 • prowadzenie archiwum zakładowego.