Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Pozyskane dofinansowania

Zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli w gminie

Gmina Smętowo Graniczne otrzymała dofinansowanie w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020.

Czytaj więcej – Zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli w gminie

Nowe możliwości kształcenia

Cel projektu to przeprowadzenie wzorcowej reformy systemu nauczania /uczenia się na terenie jednej gminy, poprzez spójne i przemyślane działania związane ze wzmocnieniem kompetencji kluczowych na rynku pracy wszystkich uczniów działających w gminie Smętowo trzech szkół podstawowych oraz gimnazjum.

Czytaj więcej – Nowe możliwości kształcenia

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Smętowo Graniczne – Smętówko– Kopytkowo

Gmina Smętowo Graniczne pozyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania z zakresu „Budowy lub modernizacji dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię…

Czytaj więcej – Przebudowa drogi gminnej na odcinku Smętowo Graniczne – Smętówko– Kopytkowo

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne – Centrum

Gmina Smętowo Graniczne uzyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa.

Czytaj więcej – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne – Centrum