Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Jerzy Scharmach

Kierownik Referatu

Monika Garsztka

Stanowisko ds. ochrony środowiska i planowania przestrzennego

Sylwia Gajewska

Stanowisko ds. inwestycji

Małgorzata Torłop

Stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami

Olga Piotrowska

Stanowisko ds. rolnictwa, łowiectwa i gospodarki wodnej

Grzegorz Borczyk

Stanowisko ds. utrzymania dróg

Dorota Lipska

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Jerzy Kamiński

Inkasent

 • 883-348-909

Piotr Kwiatkowski

Kierownik Obsługi Stacji Wodno-Kanalizacyjnej

Krzysztof Karcz

Konserwator

 • 883-348-897

Marek Kruczyński

Konserwator

 • 600-345-656

Marian Sulkowski

Konserwator

 • 609-169-629

Łukasz Wiśniewski

Konserwator

 • 883-348-954

Janusz Fiedler

Robotnik gospodarczy

Sławomir Wasielewski

Robotnik gospodarczy

Michał Wiśniewski

Robotnik gospodarczy ds. utrzymania dróg

Wiesław Ufniarz

Konserwator sprzętu OSP

Daniel Muszyński

Traktorzysta


Do zadań Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej należy:

 • planowanie przestrzenne,
 • ochrona środowiska,
 • ochrona przyrody,
 • informacja o środowisku,
 • ochrona gruntów rolnych,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • ochrona zabytków,
 • nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych,
 • przygotowanie i realizacja inwestycji, zamówienia publiczne, pozyskiwanie środków zewnętrznych,
 • zarządzanie drogami gminnymi,
 • administrowanie oświetleniem dróg i placów publicznych,
 • rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo,
 • ochrona zwierząt,
 • gospodarka wodna.