Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Jerzy Scharmach

Kierownik Referatu

Monika Garsztka

Stanowisko ds. ochrony środowiska i planowania przestrzennego

Sylwia Gajewska

Stanowisko ds. inwestycji

Małgorzata Torłop

Stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami

Katarzyna Serocka-Chrzanowska

Stanowisko ds. rolnictwa, łowiectwa i gospodarki wodnej

Grzegorz Borczyk

Stanowisko ds. utrzymania dróg

Małgorzata Droszkowska

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Jerzy Kamiński

Inkasent

 • 883-348-909

Piotr Kwiatkowski

Kierownik Obsługi Stacji Wodno-Kanalizacyjnej

Krzysztof Karcz

Konserwator

 • 883-348-897

Marek Kruczyński

Konserwator

 • 600-345-656

Marian Sulkowski

Konserwator

 • 609-169-629

Łukasz Wiśniewski

Konserwator

 • 883-348-954

Janusz Fiedler

Robotnik gospodarczy

Sławomir Wasielewski

Robotnik gospodarczy

Michał Wiśniewski

Robotnik gospodarczy ds. utrzymania dróg

Wiesław Ufniarz

Konserwator sprzętu OSP

Daniel Muszyński

Traktorzysta

Andrzej Siemiona

Traktorzysta


Do zadań Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej należy:

 • planowanie przestrzenne,
 • ochrona środowiska,
 • ochrona przyrody,
 • informacja o środowisku,
 • ochrona gruntów rolnych,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • ochrona zabytków,
 • nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych,
 • przygotowanie i realizacja inwestycji, zamówienia publiczne, pozyskiwanie środków zewnętrznych,
 • zarządzanie drogami gminnymi,
 • administrowanie oświetleniem dróg i placów publicznych,
 • rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo,
 • ochrona zwierząt,
 • gospodarka wodna.