Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Jerzy Scharmach

Zastępca Wójta Gminy

Monika Garsztka

Stanowisko ds. ochrony środowiska i planowania przestrzennego

Sylwia Gajewska

Stanowisko ds. inwestycji

Małgorzata Torłop

Stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami

Olga Piotrowska

Stanowisko ds. rolnictwa, łowiectwa i gospodarki wodnej

Grzegorz Borczyk

Stanowisko ds. utrzymania dróg

Lucyna Antos

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Jerzy Kamiński

Inkasent

 • 883-348-909

Piotr Kwiatkowski

Kierownik Obsługi Stacji Wodno-Kanalizacyjnej

Krzysztof Karcz

Konserwator

 • 883-348-897

Marian Sulkowski

Konserwator

 • 609-169-629

Tomasz Piotrowski

Konserwator

 • 883-348-954

Rafał Różański

Konserwator

Janusz Fiedler

Robotnik gospodarczy

Sławomir Wasielewski

Robotnik gospodarczy

Michał Wiśniewski

Robotnik gospodarczy ds. utrzymania dróg

Maciej Muszyński

Robotnik gospodarczy ds. utrzymania dróg

Daniel Muszyński

Traktorzysta

Wiesław Ufniarz

Konserwator sprzętu OSP


Do zadań Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej należy:

 • planowanie przestrzenne,
 • ochrona środowiska,
 • ochrona przyrody,
 • informacja o środowisku,
 • ochrona gruntów rolnych,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • ochrona zabytków,
 • nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych,
 • przygotowanie i realizacja inwestycji, zamówienia publiczne, pozyskiwanie środków zewnętrznych,
 • zarządzanie drogami gminnymi,
 • administrowanie oświetleniem dróg i placów publicznych,
 • rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo,
 • ochrona zwierząt,
 • gospodarka wodna.