Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Współpraca

Związek Gmin Pomorskich

Związek Gmin Pomorskich zrzesza gminy wiejskie, miejsko – wiejskie i miejskie w obrębie województwa pomorskiego. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy 10 przedstawicieli samorządów gminnych, w 1992 roku, jako efekt zapotrzebowania na wspólne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego.

Nadrzędnymi założeniami realizowanymi w ramach statusu przyjętego przez ZGP jest reprezentowanie i obrona wspólnych interesów zrzeszonych gmin oraz wspieranie idei samorządu terytorialnego.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie zgp.com.pl

LOT Kociewie

Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE – jest stowarzyszeniem, które powstało w oparciu o ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej. LOT KOCIEWIE  to członek dwóch regionalnych organizacji turystycznych: Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.

Do LOT należą kociewskie samorządy (powiaty, miasta, gminy), przedstawiciele regionalnej branży turystycznej oraz stowarzyszenia wspierające rozwój turystyki.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie lot.kociewie.eu/lot-kociewie

LGD Chata Kociewia

Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia jest organizacją pozarządową, która łączy podmioty gospodarcze, instytucje, samorządy i inne organizacje pozarządowe we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju 14 gmin: Bobowo, Lubichowo, Kaliska, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz, Stara Kiszewa, Starogard Gdański, Smętowo Graniczne, Zblewo, Liniewo, Czarna Woda, gmina miejska Skórcz.

Obszar LGD to powierzchnia 1 675 km2, którą zamieszkuje ponad 85,2 tys. osób.

Chata Kociewia jest zorganizowana w formule Lokalnej grupy działania – charakterystycznej dla podejścia typu Leader.
Inicjatywa wspólnotowa Leader jest programem dla społeczności wiejskich, które swój rozwój budują poprzez partnerstwo. Pozwala to rozwijać sołectwa i gminy z uwzględnieniem ich tożsamości, regionalizmu i niezależności.

Realizacja Lokalnej Strategi Rozwoju „Chaty Kociewia” doprowadzić ma do aktywizacji mieszkańców oraz rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru, przy wykorzystaniu lokalnych zasobów naturalnych, przyrodniczych, historycznych i kulturowych.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie chatakociewia.pl