Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Program Współpracy

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 107A/2020 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Smętowo Graniczne informujemy, iż konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie: 03.11.2020r.

Ustalono, że konsultacje zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 76/2019 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 18 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Smętowo Graniczne informujemy, iż konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie: 06.11.2019r.

Ustalono, że konsultacje zostaną przeprowadzone w postaci spotkania.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 77/2018 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Smętowo Graniczne informujemy, iż konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie: 23.11.2018 r.

Ustalono, że konsultacje zostaną przeprowadzone w postaci spotkania.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/2017 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 25 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Smętowo Graniczne informujemy, iż konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie: 06.11.2017r.

Ustalono, że konsultacje zostaną przeprowadzone w postaci spotkania.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 88/2016 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 17 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Smętowo Graniczne informujemy, iż konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie: od 21.10.2016 do 03.11.2016r.

Ustalono, że konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażania pisemnych opinii w wersji elektronicznej i papierowej. Uczestnicy konsultacji zgłaszają swoje stanowiska na formularzu, stanowiącym załącznik do ww zarządzenia.

Wypełnione formularze należy składać do dnia 03.11.2016r.:
a) na adres poczty elektronicznej: ug@smetowograniczne.pl,
b) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym, ul. Dworcowa 10, 83 – 230 Smętowo Graniczne
c) pocztą na adres: Urząd Gminy w Smętowie Granicznym, ul. Dworcowa 10,
83 – 230 Smętowo Graniczne (decyduje data wpływu).

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/2021 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Smętowo Graniczne informujemy, iż konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie: 16.11.2021 r.

Ustalono, że konsultacje zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym. Ponadto można zgłaszać swoje uwagi na przygotowanym formularzu w okresie od 9 listopada br. do 16 listopada br. (w formie: osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Smętowo Graniczne, ul. Dworcowa 10, 83-230 Smętowo Graniczne – w godzinach otwarcia Urzędu lub drogą elektroniczną na adres email: ug@smetowograniczne.pl).

Załączniki: