Przejdź do treści Przejdź do stopki

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w miejscowości Smętowo Graniczne – poprawa infrastruktury drogowej

Realizacja przedmiotowego zadania została wykonana w terminie od grudnia 2019 r. do sierpnia 2020 r.  Była to jedna z największych inwestycji realizowanych w naszej Gminie na przełomie roku 2019/2020 jak również bardzo istotna dla zapewnienia komfortowych warunków życia dla mieszkańców ul. Ogrodowej.

Zadanie polegało na wykonaniu kanalizacji deszczowej, modernizacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, budowie jednostronnego chodnika, zjazdów oraz wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej oraz wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku około 860 mb.

Zadanie realizowane przy udziale dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.071.324,00 zł.

Łączna wartość zadania wyniosła 2.428.094,96 zł.

 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smętowo Graniczne  ul. Okrężna i Kwiatowa

Zadanie zostało zrealizowane w terminie od października 2020 r. do czerwca 2021 r. Wykonawcą robót, który został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego była firma Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek z Borzechowa.

Przedmiotowa inwestycja polegała na budowie drogi z kostki betonowej wraz z budową chodnika po jednej stronie jezdni oraz budowie zjazdów do nieruchomości, wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej oraz przebudowie dwóch słupów energetycznych. Zadanie było realizowane przy udziale dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 686 365,00 zł oraz z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000,00 zł.

Łączna wartość zadania wyniosła 1 448 868,09 zł.

3.      Przebudowa odcinka drogi gminnej w Smętowie Granicznym  ul. Gdańska

Zadanie zostało zrealizowane w terminie od września 2020 r. do maja 2021 r.. Wykonawcą robót wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego: Przedsiębiorstwem Budowy Dróg S.A ze Starogardu Gdańskiego.

Przedmiotowa inwestycja polegała na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz                  z wykonaniem nowych chodników z kostki betonowej po obu stronach drogi ul. Gdańskiej do budynku Szkoły Podstawowej, budowę nowego chodnika po jednej stronie drogi od Szkoły Podstawowej w kierunku obwodnicy Smętowa, który połączy się z chodnikiem już istniejącym.

Zadanie było realizowane przy udziale dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 298 554,00 zł.

Łączna wartość zadania wyniosła: 648 521,33 zł.