Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

WFOŚiGW w Gdańsku

Informacja o dofinansowaniu 2023

Informacja o dofinansowaniu 2023

Gmina Smętowo Graniczne w 2023 r. uzyskała dotację na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smętowo Graniczne” Koszt kwalifikowany WFOŚ w Gdańsku – 12 053,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach naboru „Usuwanie wyrobówzawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2022) z udziałemśrodków […]

Więcej treści artykułu

Dane dotyczące liczby złożonych wniosków -2022

Dane dotyczące liczby złożonych wniosków -2022

Lista złożonych wniosków – stan na 31 grudnia 2022

Więcej treści artykułu

Spotkanie dla mieszkańców Gminy Smętowo – 23.11 godz. 16:00

Spotkanie dla mieszkańców Gminy Smętowo – 23.11 godz. 16:00
Więcej treści artykułu

Dane dotyczące liczby złożonych wniosków

Dane dotyczące liczby złożonych wniosków
Więcej treści artykułu

O programie „Czyste Powietrze”

O programie „Czyste Powietrze”

Czyste Powietrze to rządowy program priorytetowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza. Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowoczesne, spełniające najwyższe normy tj.: Węzeł cieplny; Pompa ciepła; […]

Więcej treści artykułu

Gminny Punkt Konsultacyjno – informacyjny

Gminny Punkt Konsultacyjno – informacyjny

Szczegóły działania Punktu, poniżej.

Więcej treści artykułu

Informacja o usuwaniu wyrobów azbestowych

Informacja o usuwaniu wyrobów azbestowych

Informacja o dofinansowaniu 2021 r. Gmina Smętowo Graniczne w 2021 r. uzyskała dotację na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smętowo Graniczne” Koszt kwalifikowany WFOŚ w Gdańsku – 5 550,00 zł.Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Usuwanie wyrobówzawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” […]

Więcej treści artykułu

Informacja o dofinansowaniu – 2020

Obiór dwóch pryzm z azbestem zabezpieczonych folią budowlaną.

Gmina Smętowo Graniczne w 2020 r. uzyskała dotację na zadanie pn.:„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smętowo Graniczne” Koszt kwalifikowany WFOŚ w Gdańsku – 4 146,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2020) z […]

Więcej treści artykułu

Informacja o zadaniach z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest – 2020

Informacja o zadaniach z zakresu usuwania  wyrobów zawierających azbest zrealizowanych przez Gminę Smętowo Graniczne w latach ubiegłych 2012 – 2020  Całkowity koszt  zrealizowanych zadań: 67 405,08 zł.Kwota uzyskanego dofinansowania w WFOŚiGW w Gdańsku: 58 944,00 zł.Kwota uzyskanego dofinansowania z innych źródeł (wkład mieszkańców, budżet gminy): 8 461,08zł.Całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwianiu (Mg) z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w […]

Więcej treści artykułu