Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

WFOŚiGW w Gdańsku

Informacja o usuwaniu wyrobów azbestowych

Informacja o usuwaniu wyrobów azbestowych

Informacja o dofinansowaniu 2021 r. Gmina Smętowo Graniczne w 2021 r. uzyskała dotację na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smętowo Graniczne” Koszt kwalifikowany WFOŚ w Gdańsku – 5 550,00 zł.Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Usuwanie wyrobówzawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” […]

Więcej treści artykułu

Informacja o dofinansowaniu – 2020

Obiór dwóch pryzm z azbestem zabezpieczonych folią budowlaną.

Gmina Smętowo Graniczne w 2020 r. uzyskała dotację na zadanie pn.:„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smętowo Graniczne” Koszt kwalifikowany WFOŚ w Gdańsku – 4 146,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2020) z […]

Więcej treści artykułu

Informacja o zadaniach z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest – 2020

Informacja o zadaniach z zakresu usuwania  wyrobów zawierających azbest zrealizowanych przez Gminę Smętowo Graniczne w latach ubiegłych 2012 – 2020  Całkowity koszt  zrealizowanych zadań: 67 405,08 zł.Kwota uzyskanego dofinansowania w WFOŚiGW w Gdańsku: 58 944,00 zł.Kwota uzyskanego dofinansowania z innych źródeł (wkład mieszkańców, budżet gminy): 8 461,08zł.Całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwianiu (Mg) z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w […]

Więcej treści artykułu

Szkodliwość azbestu

Azbest jest nazwą handlową włóknistych minerałów naturalnie występujących w przyrodzie. Pod względem chemicznym są to uwodnione krzemiany magnezu, sodu, wapnia lub żelaza. Jest niemal niezniszczalnym materiałem o wielu zaletach: odporny na działanie bardzo wysokich temperatur, na działanie mrozu, kwasów i substancji żrących, wody morskiej, a przy tym giętki i wytrzymały. Inne ważne właściwości azbestu to: dźwiękochłonność, […]

Więcej treści artykułu

Informacja o pożyczce z WFOŚiGW w Gdańsku

Zagęszczarka utwardzająca podłoże pod asfalt w miejscu wykonania wykopu. W tle koparko-ładowarka z kruszywem.

Gmina Smętowo Graniczne w 2017r. otrzymała pożyczkę na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Smętowie Granicznym – Centrum”. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 2 782 781,00 zł.  Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w formie pożyczki w kwocie 300 000,00 zł. Budowana sieć kanalizacji sanitarnej istotnie zwiększy skanalizowanie miejscowości Smętowo Graniczne. W ramach inwestycji do […]

Więcej treści artykułu

Informacja o dofinansowaniu – 2017

Pryzma z azbestem na samochodzie dostawczym. Pryzma zabezpieczona folią

Gmina Smętowo Graniczne w 2017 r. uzyskała dotację na zadanie pn.:„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smętowo Graniczne – edycja 2017” Koszt kwalifikowany WFOŚiGW w Gdańsku – 7.070,00 zł. Dotacja wyniosła 5.300,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z […]

Więcej treści artykułu

Informacja o zadaniach z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest

Pryzma z azbestem na samochodzie dostawczym, zabezpieczona czarną folią budowlaną i pasami transportowymi.

Informacja o zadaniach z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest zrealizowanych przez Gminę Smętowo Graniczne w latach ubiegłych 2012 – 2017 Całkowity koszt zrealizowanych zadań – 55.552,48 zł.Kwota uzyskanego dofinansowania w WFOŚiGW w Gdańsku – 49.038,00 zł.Kwota uzyskanego dofinansowania z innych źródeł ( wkład własny)Wkład własny mieszkańców – 4.631,09 zł.Budżet Gminy – 1.883,39 zł. Całkowita ilość […]

Więcej treści artykułu

Informacja o dofinansowaniu

Dwie pryzmy z azbestem, każda zabezpieczona czarną folią budowlaną. W tle budynek mieszkalny.

Gmina Smętowo Graniczne w 2016 r. uzyskała dotację na zadanie pn.:„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smętowo Graniczne – edycja 2016” Koszt kwalifikowany WFOŚiGW w Gdańsku – 5691,00 zł. Dotacja wyniosła 4830,00 zł. Program Priorytetowy NFOŚiGW pn. ”Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM – Wsparcie działań […]

Więcej treści artykułu

Działania informacyjno – edukacyjne

Gmina Smętowo Graniczne w ramach działań informacyjno – edukacyjnych informowała mieszkańców podczas zebrań wiejskich w sołectwach o szkodliwości azbestu oraz możliwości uzyskania dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usunięciem azbestu z budżetu Gminy Smętowo Graniczne. Informacje o szkodliwości azbestu zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy. Podczas spotkań rozdano mieszkańcom poradniki dla właścicieli i zarządców […]

Więcej treści artykułu