Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Czyste powietrze

_______________________

Od dzisiaj obowiązują zmiany w programie „Czyste Powietrze”

1 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, której uruchomienie zaplanowano jeszcze w lipcu br.

Program „Czyste Powietrze” w zmienionej wersji, obowiązującej od 1 lipca 2021 r. i uwzględniającej ścieżkę bankową, dostępny jest do wglądu i pobrania na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze) oraz na Portalach Beneficjenta poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Trzy ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”

NFOŚiGW przypomina, że zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

Zwiększenie progów dochodowych od 1 lipca 2021 r. dotyczy drugiej części programu, czyli podwyższonego poziomu dofinansowania (dotacje do 37 tys. zł). Od dzisiaj, w przypadku gospodarstw wieloosobowych ten próg wynosi do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla gospodarstw jednoosobowych do 2189 zł.

Począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest też ubieganie się o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60% kosztów).

Co jeszcze w „Czystym Powietrzu”?

Zapowiadana ścieżka bankowa, czyli nabór wniosków o dofinansowanie w bankach na dotacje przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, ma ruszyć jeszcze w lipcu tego roku. Informacje o bankach, które będą udzielały Kredytu Czyste Powietrze i w których będzie można złożyć wniosek o dotację będą dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl.

Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Najważniejsze zmiany to: rozpoczęcie przedsięwzięcia (w przypadku wniosków składanych w wfośigw: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; w przypadku banków: od daty złożenia wniosku), okres realizacji (wfośigw: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku; bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku), rozliczenie wniosku (wfośigw: maksymalnie w trzech częściach; bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia). Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ponadto, poza już wprowadzonymi zmianami, NFOŚiGW pracuje nad uruchomieniem w ramach drugiej części programu „Czyste Powietrze” modułu pożyczek dla gmin jako uzupełnienie finansowania dla beneficjentów.

__________________________

Zaproszenie dla mieszkańców Gminy Smętowo Graniczne na spotkanie informujące o zasadach Programu „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Smętowo Graniczne zaprasza na spotkanie informacyjne w  sprawie programu „Czyste Powietrze” realizowanego  w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  

Spotkanie odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym, ul. Sportowa 7, 83-230 Smętowo Graniczne.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną liczba uczestników jest ograniczona, dlatego też  prosimy o telefoniczne zgłoszenie chęci uczestnictwa w spotkaniu pod nr telefonu 58 56 00 279 lub 58 56 19 033 wew. 13  do dnia 15 czerwca br.

_____________________________

Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Smętowo Graniczne
Dnia 25 lutego 2021 r. Gmina Smętowo Graniczne podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dotyczące realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Podpisanie porozumienia umożliwia mieszkańcom gminy złożenie wniosku za pośrednictwem Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym oraz wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie.
Biorąc powyższe pod uwagę, Wójt Gminy Smętowo Graniczne informuje, że 1 kwietnia 2021 r. uruchomiony zostanie punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste
Powietrze”. Punkt będzie czynny w każdy wtorek od godz. 10.00 do 15.00 i środę od godz. 12.00 do 17.00.
Punkt konsultacyjny mieści się w Urzędzie Gminy Smętowo Graniczne, Referat Inwestycji i
Gospodarki Komunalnej. Osobami odpowiedzialnymi za działania związane z realizacją
Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Smętowo Graniczne są:

 1. Monika Garsztka, tel. 58 56 19 033 wew. 13,
  mail: monika.garsztka@smetowograniczne.pl
 2. Katarzyna Serocka- Chrzanowska, tel. 58 56 19 033 wew.28,
  mail: katarzyna.serocka@smetowograniczne.pl
  Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste powietrze” znajdą Państwo na stronie
  Program Priorytetowy Czyste Powietrze | WFOSiGW w Gdańsku
  Poziom dofinansowania można wstępnie wyliczyć na stronie programu:
  Kalkulator dotacji – Program Czyste Powietrze
  Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Gdańsku : Portal Beneficjenta – Gdańsk (wfos.gdansk.pl)

__________________________

Informacja o składaniu wniosków.

Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, nabór rozpoczął się 19.09.2018r. w razie szczegółowych pytań odpowiedzi udzielają pracownicy WFOŚiGW w Gdańsku:
– telefon: 58 743 18 20
– telefon: 58 743 18 21
– e-mail: czystepowietrze@wfos.gdansk.pl

Więcej informacji pod dostępnym linkiem Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon