Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Gazeta Gminna

MAGAZYN INFORMACYJNO – PUBLICYSTYCZNY
Dwumiesięcznik
Wydawca: Gmina Smętowo Graniczne
Funkcja Red. Nacz.: Wójt Gminy Anita Galant

Skład i łamanie tekstu: Agata Ziorkiewicz
Druk: Drukarnia KIM
Nakład: 1000 egz.

Kontakt redakcji:
ul. Dworcowa 10, 83 – 230 Smętowo Graniczne, pok. nr. 09
tel.: (58) 56 19 033, e-mail: ug@smetowograniczne.pl

Działy tematyczne:

WYDARZENIA
INWESTYCJE I REMONTY
Z KALENDARZA WÓJTA
PROSTO Z URZĘDU
Z ŻYCIA GMINY
TEMAT SPOŁECZNY
TEMAT Z OKŁADKI
KULTURA I SPORT
ROZMAITOŚCI

Wydania