Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Referat Spraw Finansowych

Małgorzata Czarnecka

Skarbnik Gminy

Katarzyna Makowska

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Justyna Kinder

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Kamilla Markowska

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Emilia Mazur

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Kamilla Grzyb

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Tamara Lipska

Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych


Do zadań Referatu  Spraw Finansowych należy:

  • Prowadzenie spraw finansowo- budżetowych
  • Prowadzenie rachunkowości,
  • Ewidencja i inwentaryzacja środków trwałych,
  • Podatki, opłaty i należności cywilno – prawne,
  • Nadzór nad wydatkami środków finansowych.