Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Sołectwo Smętowo Graniczne – Informacje

Sołtys: Renata Włodarczak

Rada Sołecka:

Piotr Gajewski
Henryk Nitza
Jerzy Piórek
Stanisław Zając

Warte odwiedzenia:
Neogotycki kościół o smukłej wieży w Smętowie Granicznym pochodzący z 1904r.

Z kart historii:

Ślady osadnictwa sięgają epoki neolitu i zachowują ciągłość w następnych okresach. Na epkoę żelaza datowanej jest odkryte na terenie wsi cmentarzysko. W dokumentach pisanych nazwa Smętowo po raz pierwszy pojawia się w 1326r. w domuencie Peregryna ( Peregrina) ze Smętowa. W 1387r. wieś nadana została przez wielkiego mistrza Zakonu, brata Konrada Zotner von Rotensteina, na prawie magdeburskim braciom Dytrykowi i Mikołajowi. Potem grunty Smętowa w granicach znacznie szerszych niż obecnie znajdowały się w rękach wielu czasowych właścicieli. Od 1953r. leżąca na granicy województwa pomorskiego wieś zwana od XIVw. Smętowem otrzymała przydawkę Graniczne. Po upadku komunizmu gmina stała się jednostką samorządu terytorialnego, uzyskała osobowość prawną i prawa majątkowe.
W 199r. dokonano wyboru herbu gminy. Do dziś Smętowo Granczne to duża wieś kociewska o charakterze rolniczym, ale nie brakuje tu wielu atrakcyjnych szlaków turystycznych, zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów. Miejscowość leży na ważnej magistrali kolejowej Śląsk – Porty. Na terenie Smętowa znajduje się zbudowany w 1904r. neogotycki Kościół p.w. Ciała i Krwi Pańskiej. Miejscowość jest siedzibą Gminy Smętowo Graniczne.

Neogotycki kościół w Smętowie Granicznym pochodzący z 1904r.