Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Strefa przedsiębiorcy

Nowy Instrument w ramach programu „Praca dla młodych” – Refundacja części kosztów wynagrodzenia skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia

W związku z otrzymaną decyzją Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przyznającą środki Funduszu Pracy na realizację zadania, o którym mowa w artykule 150 f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 roku, poz. 149 ze zm.), Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych Przedsiębiorców i Pracodawców do składania wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Łącznie powiat starogardzki pozyskał na ten cel na lata 2016 – 2018 11,7 mln zł. W bieżącym roku zostanie wydatkowana kwota blisko 3 mln zł. Program jest wsparciem pracodawców i przedsiębiorców w zatrudnianiu młodych bezrobotnych do 30 roku życia.
Pracodawcy, po spełnieniu określonych w przepisach warunków, zatrudniającemu taką skierowaną przez PUP osobę będzie przysługiwała refundacja przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Pracodawca lub przedsiębiorca są zobowiązani do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji. O refundację będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy lub pracodawcy, którzy w ostatnich 6 miesiącach przed złożeniem wniosku nie dokonali zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Więcej informacji można uzyskać w pokoju nr 12, tel. 58 72 707 09

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!

Źródło: Otwiera odnośnik zewnętrzny w nowym oknie strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim