Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Gmina Smętowo Graniczne
wspólnie tworzymy to miejsce!

  • Adres email: ug@smetowograniczne.pl
  • Numer telefonu: 58 56 19 033

Więcej treści artykułu

Informacja PCZ filia w Smętowie

Informacja PCZ filia w Smętowie

Informacja dla Pacjentów przychodni w Smętowie. Od 1.12.2021 we wszystkie piątki do odwołania Przychodnia czynna jest od godz.7.30 do godz.16.00.W Wigilię Bożego Narodzenia 24.12.2021 oraz w Sylwestra 31.12.2021 przychodnia będzie czynna od godz.7.30 do 14.00. Pozostałe dni tygodnia, jak dotychczas czyli PONIEDZIAŁEK i ŚRODA 7.30 - 18.00, a WTOREK i CZWARTEK 8.00 - 18.00.

Więcej treści artykułu Informacja PCZ filia w Smętowie

Informacja

Informacja
Więcej treści artykułu Informacja

Zapowiadane opady śniegu

Zapowiadane opady śniegu

Prognoza pogody na najbliższe dni.

PMP2_WPM_PDF_29.11.2021Pobierz

PMP5_WPM_PDF_28.11.2021Pobierz

PMW_STAN_2021.11.28Pobierz

Więcej treści artykułu Zapowiadane opady śniegu

Prognoza pogody

Prognoza pogody

Poniżej zapowiedź prognozy pogody na najbliższe dni.

PMP5_WPM_PDF_25.11.2021Pobierz

PMP2_WPM_PDF_25.11.2021_13.30Pobierz

Więcej treści artykułu Prognoza pogody

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2030

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2030

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 6 ust. 3 i 4 ustawy  z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. tj. z 2021r. poz.1057) Wójt Gminy Smętowo Graniczne informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2030.

Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2030 oraz umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 25.11.2021r. do dnia 31.12.2021r.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać:

pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru opublikowanego wraz z projektem strategii w terminie od dnia 25.11.2021 r. do 31.12.2021 r. w następujący sposób:w siedzibie Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym, ul. Dworcowa 10, 83-230 Smętowo Graniczne, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,pocztą na adres Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym, ul. Dworcowa 10, 83-230 Smętowo Graniczne (decyduje data wpływu do Urzędu),za pomocą poczty elektronicznej na adres: sylwia.gajewska@smetowograniczne.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym  /UGSmetowo/skrytka - za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;spotkania publicznego – spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021 r. (środa) o godzinie 15:00 w Urzędzie Gminy Smętowo Graniczne – Sala Posiedzeń. Program spotkania zakłada krótką prezentację zrealizowanych prac i projektu Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2030, a następnie możliwość zgłaszania uwag i dyskusji z ekspertami oraz członkami zespołu opracowującego dokument. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu powinny zgłosić chęć swojego uczestnictwa z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres sylwia.gajewska@smetowograniczne.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 13 grudnia 2021 r. Osoby, które zgłoszą się na spotkanie, otrzymają zwrotnie na adres swojej poczty elektronicznej stosowne potwierdzenie. W razie dużego zainteresowania udziałem w spotkaniu, potwierdzonego zgłoszeniami z wykorzystaniem poczty elektronicznej (ponad 20 zgłoszonych osób), może zostać zrealizowane drugie spotkanie konsultacyjne - w dniu 17 grudnia 2021 r. ( piątek) o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy Smętowo Graniczne – Sala Posiedzeń. Zakwalifikowanie na spotkania następować będzie zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Na spotkanie zaproszeni są wszyscy radni, jednak dotyczy ich taka sama procedura zgłoszeniowa jak pozostałych mieszkańców. 

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane imieniem i nazwiskiem, złożone w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Formularz_zglaszania-uwagPobierz

Strategia-Rozwoju-GminyPobierz

Więcej treści artykułu KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Strategii Rozwoju Gminy Smętowo Graniczne do roku 2030
Ładowanie wpisówZobacz więcej - doładuj aktualności

Współpraca