Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Gmina Smętowo Graniczne
wspólnie tworzymy to miejsce!

  • Adres email: ug@smetowograniczne.pl
  • Numer telefonu: 58 56 19 033

Badanie ankietowe - AK-R

Badanie ankietowe - AK-R

W związku z planowaną realizacją badań ankietowych GUS na obszarze obejmującymi także naszą gminę publikujemy poniższy komunikat (grafika) i zachęcamy do zapoznania się.  

Więcej treści artykułu Badanie ankietowe - AK-R

Informacja dot. wniosku o bon energetyczny.

Informacja dot. wniosku o bon energetyczny.

Gospodarstwa domowe od dnia 1 sierpnia do 30 września 2024 r. zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonieenergetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepłasystemowego, mogą składać wnioski o bon energetyczny. Wnioski o wypłatę bonu energetycznego można pobrać osobiście, w formie papierowej w Gminnym Ośrodku PomocySpołecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani, Kościelna Jania 37, 83-230 Smętowo Graniczne wpokoju nr 3 w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:30 do 15:30, środa od 7.30 – 17.00, piątek7.30 – 14.00 GDZIE I KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O WYPŁATĘ BONU ENERGETYCZNEGO:Wypełnione wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w formie bonu energetycznego, zgodnie zustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energiielektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wSmętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani, Kościelna Jania 37, 83-230 Smętowo Graniczne w pokoju nr 3 wgodzinach pracy Ośrodka, za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres w/w Ośrodka lub elektronicznie za pomocą środkówkomunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogąelektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).Wnioski o wypłatę bonu energetycznego w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem i składaosobiście. Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisemzaufanym albo podpisem osobistym w rozumieniu art. 3 pkt 11 e-IDAS.Wniosek o przyznanie bonu energetycznego można złożyć od 01.08.2024 r. do 30.09.2024 r.Wnioski złożone po 30 września 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.KRYTERIUM DOCHODOWE:Bon energetyczny przysługuje, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu /dochód za 2023 r./, w przeliczeniu naosobę, nie przekracza: 1 700,00 zł – w gospodarstwie wieloosobowym, 2 500,00 zł – w gospodarstwie jednoosobowymUwaga!W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego, bon energetyczny będzie przyznawany w niższejwysokości, zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, czyli w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego akwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę.Wysokość bonu energetycznego nie może być niższa niż 20,00 zł.WYSOKOŚĆ BONU ENERGETYCZNEGO:

Bon energetyczny może zostać przyznany w wysokości: 300,00 zł – dla gospodarstwa jednoosobowego; 400,00 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób; 500,00 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób; 600,00 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.Przepisy przewidują także podwyższony bon energetyczny przysługujący osobom, gdy główne źródło ogrzewaniadanego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencjiemisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacjiremontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia 1 kwietnia 2024 r., albopo tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjnościbudynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy, w wysokości: 600,00 zł – dla gospodarstwa jednoosobowego; 800,00 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób; 1 000,00 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób; 1 200,00 zł – dla gospodarstwa domowego składającego się, z co najmniej 6 osób.INFORMACJA O  PRZYZNANIU BONU ENERGETYCZNEGO:Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden bon energetyczny. W przypadku gdy w gospodarstwiewieloosobowym wniosek o bon energetyczny złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złożywniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonuenergetycznego.Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Wnioskodawca otrzymuje informację oprzyznaniu bonu energetycznego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazaładres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego.W przypadku, gdy Wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonuenergetycznego, pracownik upoważniony do prowadzenia postępowań w sprawie bonu energetycznego, informuje go omożliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu bonu energetycznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznejw Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani, Kościelna Jania 37, 83-230 Smętowo Graniczne w pokoju nr 3.Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje wypłaty tego bonu.Ważne:Bon energetyczny za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wypłaca się jednorazowo.

BON-ENERGETYCZY-OGLOSZENIEPobierz

Więcej treści artykułu Informacja dot. wniosku o bon energetyczny.

Statystyka: Złożone wnioski

Statystyka: Złożone wnioski

Dane dla gminy Smętowo Graniczne, stan na 30.06.2024r.

Więcej treści artykułu Statystyka: Złożone wnioski

Koncert - 13 lipca 2024!

Koncert - 13 lipca 2024!

Koncert "Gmina Smętowo - wspólnie tworzymy to miejsce"Sobota  lipca 2024W programie: 9:00 turniej siatkówki plażowej17:00 występy młodych artystów17:00-20:00 animacje dla dzieci17:00-20:00 rejestracja w bazie Fundacja DKMS -zostań potencjalnym dawcą szpikuOficjalne rozpoczęcie19:00 występ Topky Official21:00 występ Nowator22:30 występ pares24:00 zakończenieO wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.Tymczasem serdecznie zapraszamy do udziału we wspólnej zabawie

Więcej treści artykułu Koncert - 13 lipca 2024!

Seniorzy podczas 2. Wojewódzkiej Spartakiady w Łebczu

Seniorzy podczas 2. Wojewódzkiej Spartakiady w Łebczu

Oto i jest - puchar zdobyty przez naszych Seniorów na 2. Wojewódzkiej Spartakiadzie Sportów Ludowych w Łebczu. Gratulujemy serdecznie GKEiR w Smętowie osiągniętego sportowego wyniku, ale przede wszystkim energii, zapału i dystansu. Jesteśmy dumni i dziękujemy, że reprezentowaliście Państwo Gminę Smętowo Graniczne.

Więcej treści artykułu Seniorzy podczas 2. Wojewódzkiej Spartakiady w Łebczu

Wakacje - oferta na lipiec 2024

Wakacje - oferta na lipiec 2024

Kochani, kto zostaje w domu w pierwszy miesiąc wakacji wcale nie musi się nudzić. Poniżej publikujemy dla Was ofertę przygotowaną przez miejscowy ośrodek kultury i sportu GOKSiR oraz świetlice wiejskie.

Spędźmy te wakacje wspólnie! 🙂

Więcej treści artykułu Wakacje - oferta na lipiec 2024
Ładowanie wpisówZobacz więcej - doładuj aktualności

Współpraca