Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Gmina Smętowo Graniczne
wspólnie tworzymy to miejsce!

  • Adres email: ug@smetowograniczne.pl
  • Numer telefonu: 58 56 19 033

Wyniki Konkursu "Piękna wieś Pomorska 2023"

Wyniki Konkursu "Piękna wieś Pomorska 2023"

𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗷𝗮 𝘇 𝗿𝗼𝘇𝘀𝘁𝗿𝘇𝘆𝗴𝗻𝗶𝗲̨𝗰𝗶𝗮 𝗸𝗼𝗻𝗸𝘂𝗿𝘀𝘂 „𝗣𝗶𝗲̨𝗸𝗻𝗮 𝘄𝗶𝗲𝘀́ 𝗣𝗼𝗺𝗼𝗿𝘀𝗸𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟯”

W dniu 30 maja 2023 roku komisja w składzie:

Przewodnicząca komisji – Sylwia Chyła-Sandak - Kierownik PZDR w Starogardzie Gdańskim

Członek Komisji – Barbara Szczygieł – Przewodnicząca Rady Gminy Smętowo Graniczne

Członek komisji - Monika Garsztka – Urząd Gminy Smętowo Graniczne dokonała wizji lokalnych na terenie pięciu sołectw, które przystąpiły do konkursu.Sołectwa, które zgłosiły swój udział w konkursie starały się o poprawę wyglądu całej wsi. Każdy włączył się w prace porządkowe, zarówno wokół swoich posesji jak i w miejscach użyteczności publicznej.Zdobyć można było max 20 punktów.

ᴋᴀᴛᴇɢᴏʀɪᴀ „ᴡɪᴇś” Sołectwa, które przystąpiły do konkursu uzyskały następującą punktację:1. Sołectwo Leśna Jania 18 pkt (I miejsce)2. Sołectwo Frąca 17 pkt (II miejsce)3. Sołectwo Kamionka 16 pkt (III miejsce)4. Sołectwo Kopytkowo 16 pkt (III miejsce)5. Sołectwo Stara Jania 16 pkt (III miejsce)

ᴡʏɴɪᴋɪ:

I miejsce przyznano Sołectwu Leśna Jania

II miejsce przyznano Sołectwu Frąca

III miejsce przyznano Sołectwu Kamionka, Kopytkowo i Stara Jania

Wszystkim uczestnikom konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2023”, szczególnie sołtysom w/w sołectw bardzo dziękujemy za bezinteresowną pracę na rzecz swojej wsi.

Więcej treści artykułu Wyniki Konkursu "Piękna wieś Pomorska 2023"

Happening rowerowy - Rowerem przez Gminę Smętowo Graniczne!

Happening rowerowy - Rowerem przez Gminę Smętowo Graniczne!

𝗣𝗶𝗲𝗿𝘄𝘀𝘇𝗮 𝘁𝗮𝗸𝗮 𝗮𝗸𝗰𝗷𝗮 rekreacja, spot promocyjny, integracja i piknikowanie - 𝘄𝘀𝘇𝘆𝘀𝘁𝗸𝗼 𝘁𝗼 𝗽𝗼𝗱𝗰𝘇𝗮𝘀 𝗷𝗲𝗱𝗻𝗲𝗴𝗼 𝘄𝘆𝗱𝗮𝗿𝘇𝗲𝗻𝗶𝗮

𝗥𝗼𝘄𝗲𝗿𝗲𝗺 𝗽𝗿𝘇𝗲𝘇 𝗚𝗺𝗶𝗻𝗲̨ 𝗦𝗺𝗲̨𝘁𝗼𝘄𝗼 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗶𝗰𝘇𝗻𝗲 To akcja skierowana do wszystkich naszych mieszkańców, którzy mają ochotę przejechać z nami kilka kilometrów i zintegrować się na pikniku "Po Sąsiedzku" w Warsztaty Terapii Zajęciowej Lalkowy.

Dla pierwszych 50 osób GWARANTOWANE - 𝘇𝗲𝘀𝘁𝗮𝘄𝘆 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁𝗼𝘄𝗲, a w nich: m.in. odblaski, bidony, latarki i etui na telefon.

Nie ma zapisów, ale jest wydarzenie - prosimy o klikanie "wzięcia udziału" przez osoby zainteresowane, żebyśmy wiedzieli ile zestawów przygotować.

Na pikniku: muzyka, gry planszowe, "zabawy podwórkowe", grill, ciasto i napoje - czyli wszystko, co niezbędne na dobrym pikniku. Szczegóły niebawem.

Z akcji powstanie film promocyjny, w którym aktorami będą sami uczestnicy happeningu.

Punkt konsultacyjny Programu "Czyste Powietrze". Idea i program wydarzeniaBądźcie na bieżąco https://fb.me/e/ZrBv9ewU

𝗭𝗔𝗣𝗥𝗔𝗦𝗭𝗔𝗠𝗬 𝗦𝗘𝗥𝗗𝗘𝗖𝗭𝗡𝗜𝗘!

Więcej treści artykułu Happening rowerowy - Rowerem przez Gminę Smętowo Graniczne!

Badanie rolne R-SGR

Badanie rolne R-SGR

Informacja:

Więcej treści artykułu Badanie rolne R-SGR

Konkurs dla OSP i Samorządów

Konkurs dla OSP i Samorządów

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ogłasza długo wyczekiwaną przez strażaków ochotników V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023.

Głównym przesłaniem Konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych ochotniczych straży pożarnych, które realizują cenne inicjatywy służące lokalnej społeczności. Konkurs FLORIANY ma również za zadanie inspirowanie innych OSP do podejmowania tego typu działalności i współpracy z samorządami oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Szczegóły:

FLORIANY-2023_informacja-prasowa_ogloszenie-konkursuPobierz

Więcej treści artykułu Konkurs dla OSP i Samorządów

Informacja o sprzedaży końcowej węgla

Informacja o sprzedaży końcowej węgla

Informujemy, że od maja ruszyła sprzedaż końcowa węgla posiadanego przez gminy,sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu.

Sprzedaż odbywać się będzie bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych.Takie zmiany wprowadza podpisana 27 kwietnia 2023 r. przez prezydenta nowelizacjaustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Zmiany w ustawie zakładają:1) wydłużenie okresu działania ustawowego systemu dystrybucji węgla;Mieszkańcy mogą składać wnioski do 30 czerwca br. na węgiel pozostały w gminie, copozwoli na wyprzedanie ewentualnie posiadanych przez gminy zasobów węgla. Sprzedażkońcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r.2) brak limitu ilościowego;Zniesienie istniejącego limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe.Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnejprzewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeńilościowych.3) węgiel dla mieszkańców innych gmin.Zgodnie z nowelizacją jest możliwy zakup węgla w innej gminie, o ile wnioskodawcy sąuprawnieni do dodatku węglowego.Ilość pozostałego węgla do sprzedaży:

groszek 7,60 t.orzech 0,07 t.Węgiel będzie można kupić za kwotę: 2.000 zł brutto za tonę.Nowy nabór wniosków na tzw. sprzedaż końcową rozpoczął się 4 maja 2023 roku i zakończynie później niż 30 czerwca 2023 roku. W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony pozawyznaczonym terminem, zostanie on pozostawiony bez rozpoznania.

Więcej treści artykułu Informacja o sprzedaży końcowej węgla

Informacja AZBEST

Informacja AZBEST

W związku z możliwością dodatkowego usunięcia odpadówzawierających azbest w ramach konkursu pn.: „Usuwanie wyrobówzawierających azbest z terenu województwa pomorskiego„ (edycja2022) informujemy o możliwości składania wnioskówdo dnia 08.05.2022 r.Każdy kto posiada azbest złożony na pryzmie na swojejposesji i jest zainteresowany jego usunięciem może złożyćpisemny wniosek do tut. Urzędu Gminy, Referat Inwestycji iGospodarki Komunalnej

Wniosek musi zawierać: dane właściciela posesji, adresposesji, dane kontaktowe oraz ilość odpadów azbestowo-cementowych (w m² oraz tonach, 1m² = 15,0 kg).Konieczna jest dokumentacja fotograficzna, zgoda napartycypację w kosztach utylizacji i zgoda na utylizacjęazbestu.Wnioskodawca zobowiązany będzie do podpisania umowy zGminą Smętowo Graniczne oraz wniesienia wkładu własnegow wysokości 276 zł. od każdej tony odpadu.

W związku z ograniczoną ilością dofinansowania okwalifikacji wniosku do konkursu zadecyduje kolejnośćzgłoszeń.

Więcej treści artykułu Informacja AZBEST
Ładowanie wpisówZobacz więcej - doładuj aktualności

Współpraca