Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Gmina Smętowo Graniczne
wspólnie tworzymy to miejsce!

  • Adres email: ug@smetowograniczne.pl
  • Numer telefonu: 58 56 19 033

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

Nie zwlekaj, zapoznaj się już dziś z programem Czyste Powietrze, który znacznie poprawi warunki życia i zdrowia Twojej rodziny!

Gminny punkt konsultacyjno – informacyjny  programu Czyste Powietrze działa w godzinach:  wtorek  10 - 15, środa  12 - 17,  tel.  58 56 19 033 wew. 13, adres: Urząd Gminy Smętowo Graniczne, ul. Dworcowa 10, 83-230 Smętowo Graniczne, Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

CO-zrobić-aby-placić-mniej-za-ogrzewanie-domu_17.03.2023-r-ol_Pobierz

Więcej treści artykułu Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

Spotkanie informacyjno - szkoleniowe dot. pożyczek inwestycyjnych II dla MŚP

Spotkanie informacyjno - szkoleniowe dot. pożyczek inwestycyjnych II dla MŚP

Chcesz rozwinąć swój biznes?Brakuje Ci środków?

Myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej ?

zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące

Pożyczka inwestycyjna II dla MŚP

Poręczenie

Na szkolenie dnia 22.03.2023 r. godz. 10.00 zapraszają:

Wójt Smętowa Granicznego oraz Bank Gospodarstwa KrajowegoMiejsce spotkania: Smętowo Graniczne ul. Okrężna 1 – sala w remizo-świetlicy

Każde spotkanie składa się z dwóch części:Część I – merytorycznaChcesz rozwinąć swój biznes, to idealnie! Podczas spotkania opowiemy Ci, z jakiego wsparcia możeszskorzystać i co na tym zyskasz. Dowiesz się, co możesz sfinansować dzięki pożyczkom unijnym i na co możesz przeznaczyć środki.Część II – networkingowaDruga część spotkania ma charakter warsztatowy, na której ekspert BGK opowie, jak złożyć wniosek, jakich dokumentów potrzebujesz, a także wyjaśni jak należy je poprawnie przygotować i do kogo należy się zwrócić.Dlaczego warto wziąć udział w spotkaniu?Udział w spotkaniach jest bezpłatny, a w zamian otrzymujesz praktyczną wiedzę na temat pożyczek unijnych – udzielanych na warunkach znacznie korzystniejszych niż rynkowe. Dzięki pomocy eksperta BGK, z łatwością zapoznasz się z całą potrzebną dokumentacją.

Program spotkania

Program-spotkania-informacyjno-szkoleniowego-UG-Smętowo-Graniczne-22.03.2023-woj.-pomorskie-pPobierz

Pożyczka-Inwestycyjna-II-Poręczenie-woj.-pomorskie-pPobierz

Więcej treści artykułu Spotkanie informacyjno - szkoleniowe dot. pożyczek inwestycyjnych II dla MŚP

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2023”

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2023”

Można już zgłaszać wsie do kolejnej edycji konkursu Piękna Wieś Pomorska. Konkurs będzie przebiegać na trzech szczeblach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach — wieś i zagroda.

Konkursowa komisja oceniać będzie między innymi wygląd zabudowań, pielęgnowanie miejscowej tradycji czy też promowanie lokalnych produktów.

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2023” ma na celu ukazanie zarówno piękna wiejskiego krajobrazu, jak i wspólne działanie społeczności wiejskiej, identyfikację i promocję najlepszych wzorców działania zorganizowanych lokalnych społeczności, jak i indywidualnych mieszkańców obszarów wiejskich prowadzących działalność rolniczą, w tym również agroturystyczną, w celu uzyskania wspólnej korzyści, jaką jest przyjazna dla mieszkańca, zadbana wieś i zagroda, stanowiąca wizytówkę regionu. Rolą konkursu jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania, których autorami są poszczególne sołectwa i właściciele czynnych gospodarstw rolnych z województwa pomorskiego. Ponadto Konkurs służy poprawie estetyki i stanu środowiska pomorskich wsi i zagród, których mieszkańcy wykazują się gospodarnością oraz działaniami na rzecz ochrony i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego i kształtowania krajobrazu naturalnego.

Karty zgłoszeń przyjmowane będą do 28 kwietnia  2023 r. w Urzędzie Gminy Smętowo Graniczne.

Oceny dokonują komisje:

gminne, które  w terminie do 2 czerwca 2023 r. zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów I miejsc, przekazując formularze zgłoszeń do właściwego miejscowo starostwa powiatowego.powiatowe, które w terminie  do 14 lipca 2023 r. zgłaszają do eliminacji wojewódzkich laureatów I miejsc konkursu.wojewódzka

Formularz-zgloszenia-Wies-2023Pobierz

Formularz-zgloszenia-Zagroda-2023Pobierz

Kryteria-kategoria-WiesPobierz

Kryteria-kategoria-ZagrodaPobierz

Więcej treści artykułu Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2023”

Grafik przyjmowania lekarzy -przychodnia Smętowo

Grafik przyjmowania lekarzy -przychodnia Smętowo

Grafik poniżej:

Więcej treści artykułu Grafik przyjmowania lekarzy -przychodnia Smętowo

Informacja dla rolników

Informacja dla rolników

Dotyczy łączenia ekoschematów przy dopłatach obszarowych w 2023 r.

lączenie-ekoschematówPobierz

Więcej treści artykułu Informacja dla rolników

Kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków!

Kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków!

Urząd Gminy Smętowo Graniczne informuje, że od marca 2023 r. rozpocznie kontrolę nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1549 i poz. 2797), gmina zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji:

zbiorników bezodpływowych;przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub w przydomowej oczyszczalni ścieków spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych. Art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Ponadto właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Kontrola polega na sprawdzeniu zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1549 i poz. 2797), przewiduje kary grzywny m. in. dla osób utrudniających przeprowadzanie kontroli oraz osób nieprzestrzegających obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Smętowo Graniczne.

Więcej treści artykułu Kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków!
Ładowanie wpisówZobacz więcej - doładuj aktualności

Współpraca