Przejdź do treści Przejdź do prawej kolumny Przejdź do stopki

Inwestycje

Aktualne inwestycje

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kopytkowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne w Gminie Smętowo Graniczne”

Budowa ul. Kosznickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Smętowie Granicznym

Od dnia 15 lipca 2014 roku rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej ul. Kosznickiego”. W 2013 r. w ramach zadania została przebudowana sieć energetyczna i telekomunikacyjna. Prace związane z realizacją w/w inwestycji będą polegały na przebudowie wraz z rozbudową drogi gminnej nr 245006G – ul. Kosznickiego na odcinku 1134,52 mb.

Czytaj więcej – Budowa ul. Kosznickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Smętowie Granicznym

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Smętowo Graniczne, ul. Lipowa i ul. Wałowa

Dnia 22 lipca została podpisana umowa na wykonanie zadania pn „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Smętowo Graniczne, ul. Lipowa i ul. Wałowa „. Wykonawcą robót, który w drodze przetargu przedstawił najkorzystniejszą ofertę jest firma „INSTAL” Hurt-Detal Landowski Andrzej z Lubichowa.

Czytaj więcej – Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Smętowo Graniczne, ul. Lipowa i ul. Wałowa

Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Bobrowiec gmina Smętowo Graniczne

Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Bobrowiec gm. Smętowo Graniczne realizowana jest w ramach projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 5, Środowisko i energetyka..

Czytaj więcej – Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Bobrowiec gmina Smętowo Graniczne

Inwestycje z udziałem środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Czytaj więcej – Inwestycje z udziałem środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Modernizacja drogi w miejscowości Leśna Jania dz. Nr 259

Czytaj więcej – Modernizacja drogi w miejscowości Leśna Jania dz. Nr 259

Modernizacja odcinka drogi gminnej ul. Osiedle Przylesie w Smętowie Granicznym

Czytaj więcej – Modernizacja odcinka drogi gminnej ul. Osiedle Przylesie w Smętowie Granicznym

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bobrowiec

Czytaj więcej – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bobrowiec

Wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego

Wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego do zbiornika szczelnego dla gminnego lokalu mieszkalnego w Smętowie Granicznym i Smętówku.

Czytaj więcej – Wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego

Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w rejonie drogi gminnej ul. Słoneczna i Lipowa

Czytaj więcej – Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w rejonie drogi gminnej ul. Słoneczna i Lipowa

Budowa kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Kopytkowie

W ramach zadania został wybudowany kolektor tłoczny ścieków oczyszczonych o długości około 3 910,5 mb z oczyszczalni ścieków w Kopytkowie zlokalizowanej na działce nr 77, obręb Kopytkowo, gmina Smętowo Graniczne, wraz z przepompownią na terenie oczyszczalni oraz wylotem ścieków oczyszczonych…

Czytaj więcej – Budowa kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Kopytkowie

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Starej Jani

Czytaj więcej – Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Starej Jani

Remont chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kopytkowo

Czytaj więcej – Remont chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kopytkowo

Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 245002G w miejscowości Lalkowy, gmina Smętowo Graniczne

Czytaj więcej – Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 245002G w miejscowości Lalkowy, gmina Smętowo Graniczne

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stara Jania

Czytaj więcej – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stara Jania

Modernizacja drogi gminnej ul. Wałowa wraz z remontem chodnika na ul. Spacerowej

Czytaj więcej – Modernizacja drogi gminnej ul. Wałowa wraz z remontem chodnika na ul. Spacerowej

Modernizacja drogi gminnej ul. Wybudowania w miejscowości Smętowo Graniczne

Czytaj więcej – Modernizacja drogi gminnej ul. Wybudowania w miejscowości Smętowo Graniczne

Przebudowa dróg gminnych

Zadanie zrealizowane w trzech częściach.

Czytaj więcej – Przebudowa dróg gminnych

Trwa realizacja zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne – Centrum”

Czytaj więcej – Trwa realizacja zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne – Centrum”

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Smętowo Gr. – Kopytkowo wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych

Czytaj więcej – Przebudowa drogi gminnej na odcinku Smętowo Gr. – Kopytkowo wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne – centrum

Czytaj więcej – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne – centrum

Budowa placu zabaw w miejscowości Lalkowy i Rynkówka

Czytaj więcej – Budowa placu zabaw w miejscowości Lalkowy i Rynkówka

Wymiana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Leśna Jania

Czytaj więcej – Wymiana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Leśna Jania

Przebudowa drogi gminnej nr 245033G w miejscowości Smętówko dz. nr 57 – etap II

Czytaj więcej – Przebudowa drogi gminnej nr 245033G w miejscowości Smętówko dz. nr 57 – etap II

Przebudowa drogi gminnej nr 245015G w miejscowości Kopytkowo

Czytaj więcej – Przebudowa drogi gminnej nr 245015G w miejscowości Kopytkowo

Przebudowa drogi gminnej nr 245015G miejscowości Luchowo

Czytaj więcej – Przebudowa drogi gminnej nr 245015G miejscowości Luchowo

Malowanie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Smętowie Granicznym

Czytaj więcej – Malowanie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Smętowie Granicznym

Utwardzenie wjazdu do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w miejscowości Smętowo Graniczne

Czytaj więcej – Utwardzenie wjazdu do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w miejscowości Smętowo Graniczne

Przebudowa pomieszczeń ze zmianą ich funkcji użytkowania

w Budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym

Czytaj więcej – Przebudowa pomieszczeń ze zmianą ich funkcji użytkowania w budynku ZKiW

Likwidacja barier architektonicznych

w budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym

Czytaj więcej – Likwidacja barier architektonicznych w budynku ZKiW

Wymiana istniejących przyłączy sieci burzowej – ul. Pomorska

Łączna wartość zadania: 59.352,60 zł

Przebudowa drogi gminnej (centrum) w miejscowości Smętowo Graniczne dz. nr 409 i 393

Czytaj więcej – Przebudowa drogi gminnej (centrum) w miejscowości Smętowo Graniczne dz. nr 409 i 393

Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Wyzwolenia, Kociewska i Pomorska

Czytaj więcej – Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Wyzwolenia, Kociewska i Pomorska

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne – Centrum

Czytaj więcej – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne – Centrum

Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu drogi gminnej nr 24509G w miejscowości Stara Jania

Czytaj więcej – Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu drogi gminnej nr 24509G w miejscowości Stara Jania

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stara Jania– Etap III

Czytaj więcej – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stara Jania– Etap III

Złożono wniosek – rozbudowa sieci wodociągowej

Czytaj więcej – Złożono wniosek – rozbudowa sieci wodociągowej

Doposażenie obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w Gminie Smętowo

Czytaj więcej – Doposażenie obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w Gminie Smętowo

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Smarzewo

Czytaj więcej – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Smarzewo

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Smętowo Graniczne – Smętówko – Kopytkowo

Czytaj więcej – Przebudowa drogi gminnej na odcinku Smętowo Graniczne – Smętówko – Kopytkowo

Doposażenie obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

Czytaj więcej – Doposażenie obiektów niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Smętowie Gr.

Czytaj więcej – Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Smętowie Gr.

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Smętowo Graniczne – Smętówko – Kopytkowo

Czytaj więcej – Przebudowa drogi gminnej na odcinku Smętowo Graniczne – Smętówko – Kopytkowo

CTA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Stara Jania – Kościelna Jania

Czytaj więcej